Obowiązek informacyjny na podstawie artykułu 13 RODO

Obowiązek informacyjny na podstawie artykułu 13 RODO

Kto jest administratorem Twoich danych osobowych na stronach sklepu internetowego jimmyjazz.pl i winylbox.pl?

Administratorem, czyli podmiotem decydującym o tym, jak będą wykorzystywane Twoje dane osobowe, jest firma Jimmy Jazz Records z siedzibą w Szczecinie przy ul. Księcia Bogusława X 15. Operatorem internetowych sklepów www.jimmyjazz.pl i www.winylbox.pl jest platforma IAI S.A.

Jeżeli chcesz uzyskać więcej informacji o przetwarzaniu Twoich danych osobowych:

Napisz na adres e-mail : jimmyjazz@poczta.fm lub

adres pocztowy: Jimmy Jazz Records, ul. Księcia Bogusława X 15, 70-441 Szczecin.

Jak pozyskaliśmy Twoje dane?

Otrzymaliśmy je od Ciebie podczas zakładania konta w celu dokonania zakupu towarów w naszym sklepie mieszczącym się pod adresem internetowym www.jimmyjazz.pl i / lub www.winylbox.pl.

W jakim celu i na jakiej podstawie prawnej przetwarzamy Twoje dane osobowe?

Przetwarzamy Twoje dane osobowe w celu:

 1. Umożliwienia zakupu towarów które oferuje sklep internetowy. Dane które są niezbędne do realizacji Twojego zamówienia to:

 • nazwisko i imię,

 • adres zamieszkania,

 • adres do korespondencji, jeżeli jest inny niż adres zamieszkania,

 • adres poczty elektronicznej,

 • numer telefonu.

 1. Zakładania i zarządzania Twoim kontem lub kontami, oraz zapewnienia obsługi Twojego konta, transakcji i rozwiązywania problemów technicznych;

 2. Obsługi reklamacji na www.jimmyjazz.pl lub www.winylbox.pl w przypadku, gdy złożysz taką reklamację;

 3. Obsługi zgłoszeń, które do nas kierujesz (np. przez formularz kontaktowy);

 4. Kontaktowania się z Tobą, w tym w celach związanych ze świadczeniem usług.

Dodatkowo, przepisy prawa wymagają od nas przetwarzania Twoich danych dla celów podatkowych i rachunkowych (dotyczy Klientów proszących o wystawienie faktury vat)

Przetwarzamy też Twoje dane osobowe w celach wskazanych poniżej, na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Jimmy Jazz Records, którym jest:

 • prowadzenie wobec Ciebie działań marketingowych w tym prowadzenia marketingu bezpośredniego własnego towaru i usług sprzedawanych lub produkowanych przez Jimmy Jazz Records

 • kontaktowanie się z Tobą, w tym w celach związanych z dozwolonymi działaniami marketingowymi dotyczącymi wyłącznie działalności Jimmy Jazz Records.

 • wsparcie dla usług kredytowych i ubezpieczenia zakupionego towaru;

 • zapewnienie obsługi systemów płatniczych takich jak: Dotpay, Pay Pal, IAI inne

 • działanie związane z naszym programem lojalnościowym, konkursami i specjalnymi akcjami promocyjnymi.;

 • prowadzenia statystyk sprzedaży towaru

 • przechowywanie danych dla celów archiwizacyjnych, oraz zapewnienie rozliczalności (wykazania spełnienia przez nas obowiązków wynikających z przepisów prawa).

Zgodę na przetwarzanie danych osobowych, możesz wycofać w dowolnym momencie w ten sam sposób jak ją wyraziłeś. Będziemy przetwarzać Twoje dane osobowe dopóki nie wycofasz zgody.

Czy musisz podać nam swoje dane osobowe?

Tak wymagamy podania twoich danych osobowych ale wyłącznie w celu realizacji zamówienia złożonego w sklepie www.jimmyjazz.pl i / lub www.winylbox.pl. Do ralizacji złożonego zamówienia na towary ze sklepu potrzebujemy następujących danych:

 • nazwisko i imię,

 • adres zamieszkania,

 • adres do korespondencji, jeżeli jest inny niż adres zamieszkania,

 • adres poczty elektronicznej,

 • numer telefonu.

Jeśli z jakiegoś powodu nie podasz tych danych osobowych, niestety nie będziemy mogli zrealizować zamówienia.

Jeżeli wymagają tego przepisy prawa, możemy wymagać od Ciebie podania innych danych niezbędnych np. ze względów rachunkowych lub podatkowych. Poza tymi przypadkami podanie Twoich danych jest dobrowolne.

W zakresie przetwarzania danych masz prawo do:

Twoje prawa do dostępu, sprostowania oraz usunięcia Twoich danych są dla nas bardzo ważne. Dlatego gwarantujemy Tobie wszystkie warunki wynikające z rozporządzenia o ochronie danych. Wszystkie prośby prosimy kierować na adres e-mail: jimmyjazz@poczta.fm

Z uprawnień tych możesz skorzystać, gdy:

 • zrealizowaliśmy już Twoje zamówienie i te dane nie będą już niezbędne do celów, dla których zostały zebrane przez Jimmy Jazz Records.

 • cofniesz swoją zgodę na przetwarzanie danych;

 • zgłosisz sprzeciw wobec przetwarzania Twoich danych;

 • Twoje dane będą przetwarzane niezgodnie z prawem;

 • dane powinny być usunięte w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisu prawa lub dane zostały zebrane w związku ze świadczeniem usług drogą elektroniczną oferowanych dziecku;

 • w odniesieniu do żądania ograniczenia przetwarzania danych: zauważysz, że Twoje dane są nieprawidłowe – możesz żądać ograniczenia przetwarzania Twoich danych na okres pozwalający nam sprawdzić prawidłowość tych danych;

 • Twoje dane będą przetwarzane niezgodnie z prawem, ale nie będziesz chciał/a, aby zostały usunięte;

 • Twoje dane nie będą nam już potrzebne, ale mogą być potrzebne Tobie do obrony lub dochodzenia roszczeń; lub wniesiesz sprzeciw wobec przetwarzania danych – do czasu ustalenia, czy prawnie uzasadnione podstawy po naszej stronie są nadrzędne wobec podstawy sprzeciwu;

 • w odniesieniu do żądania przeniesienia danych: przetwarzanie Twoich danych odbywa się na podstawie Twojej zgody lub umowy zawartej z Tobą oraz, gdy przetwarzanie to odbywa się w sposób automatyczny.

Masz prawo wnieść skargę w związku z przetwarzaniem przez nas Twoich danych osobowych do organu nadzorczego, którym jest Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych (adres: Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).

W jakich sytuacjach możesz się sprzeciwić wobec przetwarzania Twoich danych?

Masz prawo wnieść sprzeciw wobec przetwarzania Twoich danych osobowych, gdy:

 • Twoje dane są przetwarzane dla celów statystycznych lub sytuacji prawnie uzasdnionych w tym przypadku sprzeciw musi być uzasadniony pisemnie. Mogą być to wyjątkowe okoliczności w których się znalazłeś / aś

   

Pamiętaj, że z prawa sprzeciwu możesz skorzystać od 25 maja 2018 roku.

Komu udostępniamy Twoje dane osobowe?

Twoje dane osobowe udostępniamy wyłącznie stronom związanym z realizacją zamówienia. W szczególności: Poczta Polska, Paczka w RUCHu, DPD, GLS, firmom odpowiedzialnym za transakcje płatnicze takie jak : Dotpay, Pay Pal, IAI by Pay.

Możemy przekazać Twoje dane osobowe organom publicznym walczącym z oszustwami i nadużyciami.

Ze względu na prowadzone przez Jimmy Jazz Records statystyki oglądalności sklepów www.jimmyjazz.pl i www.winylbox.pl.

Jak długo przechowujemy Twoje dane osobowe?

Przechowujemy Twoje dane osobowe przez czas realizacji zamówienia, a także po jego zakończeniu w celach:

 • dochodzenia roszczeń w związku z wykonywaniem umowy,

 • wykonania obowiązków wynikających z przepisów prawa, w tym w szczególności podatkowych i rachunkowych,

 • zapobiegania nadużyciom i oszustwom,

 • statystycznych i archiwizacyjnych,

 • przez czas nieokreślony

Przechowujemy Twoje dane osobowe dla celów marketingowych przez okres obowiązywania umowy lub do momentu wniesienia przez Ciebie sprzeciwu wobec takiego przetwarzania, w zależności od tego, które z tych zdarzeń wystąpi wcześniej.

W przypadku naszych programów lojalnościowych, konkursów oraz akcji promocyjnych, w których możesz wziąć udział – będziemy przetwarzać Twoje dane przez czas ich trwania i okres rozliczenia wręczania nagród.

Czy przekazujemy Twoje dane do państw spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego?

Nie.

Jimmy Jazz Records na bieżąco prowadzi analizę ryzyka w celu zapewnienia, że dane osobowe przetwarzane są przez niego w sposób bezpieczny – zapewniający przede wszystkim, że dostęp do danych mają jedynie osoby upoważnione i jedynie w zakresie, w jakim jest to niezbędne ze względu na wykonywane przez nie zadania. Jimmy Jazz Records dba o to, by wszystkie operacje na danych osobowych były rejestrowane i dokonywane jedynie przez uprawnionych pracowników i współpracowników. Sklepy Jimmy Jazz Records są oparte na jednym z najlepszych i najbezpieczniejszych oprogramowań IdoSell Shop by IAI. 

 

pixel